Oprocentowanie

Cena kredytu z oprocentowaniem zmiennym składa się z dwóch części: stałej marży banku, która jest niezmienna w okresie kredytowania oraz ceny pieniądza na rynku międzybankowym.
 
Pamiętaj, że marża banku określona w umowie kredytowej jest stała i nie może zostać zmieniona przez bank w trakcie trwania umowy kredytowej bez Twojej zgody (aneks do umowy). Oprocentowanie zaś może zmienić się z powodu zmiany ceny pieniądza, a więc tzw. indexu.
 
Rynek międzybankowy to segment rynku finansowego, na którym dokonywane są m.in. transakcje pożyczek i depozytów środków pieniężnych o różnym terminie zapadalności od natychmiastowych O/N (na noc) do 1Y (jednoroczne). Cena po której bank jest w stanie pożyczyć środki finansowe w określonej walucie na rynku międzybankowym jest odniesieniem dla ceny kredytów oferowanych klientom (indeksy). Trzeba jednak pamiętać, że jako punkt odniesienia banki stosują różne indeksy różniące się terminem zapadalności. Najczęściej stosowane są Indeksy 3-miesięczne, np. WIBOR 3M dla PLN, czy LIBOR 3M dla CHF, jednakże część banków jako punkt odniesienia przyjmuje indeksy 6-miesięczne lub rzadziej 1-miesięczne. W trakcie kredytowania indeksy te aktualizowane są przez banki w różnych okresach czasu, choć najczęściej co 3 miesiące.
 
Przyjmuje się następujące oznaczenia dla międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce (dla PLN), na którym notowane są największe dzienne obroty:
 
  • WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate
  • WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate
  • O/N (ang. Overnight) – przez noc
  • T/N (ang. Tomorrow Next) – z dnia jutrzejszego na pojutrze
  • S/N (ang. Spot Next) – 2 dni
  • 1W (ang. 1 Week) – 1 tydzień
  • 1M, 3M, 6M, 9M (ang. Months) – miesiące
  • 1Y (ang. 1 Year) – 1 rok
 
Na rynkach międzybankowych we Frankfurcie nad Menem i Londynie używane są podobne terminy w stosunku do międzybankowego rynku pożyczkowego w walutach tyle tylko, że używany jest inny przedrostek, odpowiednio EURIBOR i LIBOR. Na londyńskim rynku pieniężnym kwotowane są pożyczki w czterech podstawowych walutach: euro (LIBOR-EUR), funcie szterlingu (LIBOR-GBP), jenie japońskim (LIBOR-JPY) i dolarze amerykańskim (LIBOR-USD), jak również franku szwajcarskim (LIBOR-CHF).