Mówi się, że prawdziwym scementowaniem związku jest kredyt. To coś, co najbardziej łączy ludzi na całe życie. Okazuje się jednak, że to wcale nie takie pewne. Jak przebiega rozwód przy kredycie hipotecznym? Kto musi spłacić zobowiązanie? Z jakimi formalnościami się to wiąże? Jak wygląda zależność rozwód a kredyt hipoteczny? Sprawdź to!

Rozwód a kredyt hipoteczny

Rozwód przy kredycie hipotecznym budzi wiele wątpliwości wśród klientów instytucji bankowych. W takiej sytuacji należy przede wszystkim pamiętać, że zawarcie małżeństwa wiąże się jednocześnie z powstaniem wspólnoty majątkowej. Jeżeli małżonkowie decydują się na rozwód, dochodzi do podziału majątku. Co dzieje się w takiej sytuacji ze zobowiązaniami wobec banku? Zależność rozwód a kredyt hipoteczny jest nieco skomplikowana. Możemy się spotkać z różnymi sytuacjami, w których różnią się również dostępne możliwości. Jednym z najczęstszych rozwiązań jest umowa, że osoba zajmująca nieruchomość przejmuje całkowicie obowiązek spłaty kredytu hipotecznego. Jak wygląda kwestia rozwód a kredyt hipoteczny z perspektywy banku? Jakie formalności Cię czekają?

Czy rozwód z kredytem hipotecznym jest trudniejszy? 

Kwestia rozwodu oraz kredyt hipoteczny nie mają na siebie wpływu z perspektywy decyzji podejmowanych przez obie instytucje. To, czy otrzymasz rozwód jest całkowicie niezależne od tego, czy posiadasz z małżonkiem kredyt lub nie. Sam fakt rozwiązania tej instytucji poprzez sąd nie wpływa na obowiązek spłaty kredytu przez obu małżonków. W efekcie mogą pojawić się problemy i nieporozumienia. Jakie rozwiązania są dostępne w przypadku, gdy odbywa się rozwód z kredytem hipotecznym? Oto kilka z dostępnych opcji. 

Po pierwsze można złożyć wniosek o zwolnienie jednej ze stron z obowiązku spłaty. W takim przypadku bank musi sprawdzić, czy jedna osoba jest w stanie poradzić sobie z uregulowaniem zobowiązania. Jeżeli budżet na to nie pozwala, decyzja banku może być odmowna. Wiąże się to z obowiązkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia. Kiedy nie jest to możliwe, może okazać się konieczne dopisanie kogoś innego do umowy kredytu. 

Cały proces wymaga dopełnienia odpowiednich formalności w banku. Decyzja sądu o rozwodzie nie ma z reguły wpływu na zniesienie obowiązku spłaty z jednej ze stron. Kredytobiorcy muszą wnieść specjalny wniosek do banku.

Zasady: kredyt hipoteczny a rozwód

Z reguły kredyt spłaca osoba, która przejmuje nieruchomość po rozwodzie. Dzieje się to zgodnie z prawem, które reguluje tę kwestię. Mowa o ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Zgodnie z zapisami w tym dokumencie, jeden z małżonków przejmuje spłatę całości zobowiązania, czyli reguluje zadłużenie drugiej osoby. Jeżeli zdolność kredytowa nie pozwala na samodzielne uregulowanie zobowiązania, warto umówić się na konsultacje z pracownikiem banku. Z pewnością wspólnie uda wam się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 

Istnieje również możliwość kontynuowania wspólnej spłaty. Należy jednak wziąć w takiej sytuacji pod uwagę ryzyko, które wiąże się z nieterminową spłatą części zadłużenia jednego z małżonków. Bank dopuszcza również rozwiązanie polegające na całkowitej spłacie zobowiązania. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące zależności: kredyt hipoteczny a rozwód, skonsultuj się z doradcą kredytowym.

Rozwód a kredyt hipoteczny we frankach

Kredyt we frankach to zobowiązanie, które budzi wiele wątpliwości oraz mieszane odczucia w przypadku klientów banków. Jeżeli pojawia się dodatkowo utrudnienie w postaci rozwodu, może być trudno odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego podstawą jest skontaktowanie się z doradcą hipotecznym lub kredytowym. Mimo to obowiązują te same zasady jak w przypadku standardowego kredytu hipotecznego. Wiąże się to więc z obowiązkiem wystosowaniem odpowiedniego wniosku o “przepisanie” kredytu i sporządzenie dodatkowego aneksu do umowy. Jak widać, zależność rozwód a kredyt hipoteczny we frankach nie różni się zanadto od zasad w przypadku klasycznego zobowiązania w polskiej walucie. 

Podsumowanie rozwód a kredyt hipoteczny

Rozwód a kredyt hipoteczny to temat, który może wzbudzać wiele wątpliwości. Większość kredytobiorców nie posiada wiedzy specjalistycznej, przez co może być im trudno odnaleźć się w tej rzeczywistości. Jednym z dostępnych rozwiązań jest przepisanie zobowiązania na jednego z kredytobiorców. Jeżeli jego zdolność kredytowa nie pozwala na bezproblemowe przejęcie zobowiązania, może pojawić się konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia. Dopuszcza się również możliwość, by współmałżonkowie samodzielnie podzielili się zobowiązaniem. Warto jednak zwrócić się po pomoc do doradcy kredytowego lub innego specjalisty, który zna dobrze temat rozwód a kredyt hipoteczny i będzie w stanie służyć dobrą radą. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sprawdź ranking kredytów hipotecznych

1
Ocena: %
%RRSO
%OPROCENTOWANIE
%PROWIZJA
PLNKWOTA KREDYTU
OKRES KREDYTOWANIA
2
Kredyt hipoteczny
Ocena: 87%
2,78%RRSO
2,28%OPROCENTOWANIE
0,00%PROWIZJA
4 500 000 PLNKWOTA KREDYTU
35 latOKRES KREDYTOWANIA
3
Kredyt własny kąt hipoteczny
Ocena: 96%
2,86%RRSO
2,45%OPROCENTOWANIE
0,00%PROWIZJA
3 000 000 PLNKWOTA KREDYTU
35 latOKRES KREDYTOWANIA
4
kredyt hipoteczny
Ocena: 90%
2,31%RRSO
2.17%OPROCENTOWANIE
1%%PROWIZJA
3 000 000 PLNKWOTA KREDYTU
30 latOKRES KREDYTOWANIA
5
Kredyt hipoteczny na dobrych warunkach
Ocena: 93%
2,54%RRSO
2,38%OPROCENTOWANIE
0%PROWIZJA
400 000 PLNKWOTA KREDYTU
25 latOKRES KREDYTOWANIA
Rozwiń całą listę