3/5 - (1 vote)

Wartość wkładu własnego kredytobiorcy należy rozpatrywać w kontekście wartości nieruchomości, która stanowi lub będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu. Wkładem własnym kredytobiorcy jest więc wyrażona w pieniądzach lub w procentach różnica pomiędzy wartością nieruchomości, a kwotą zaciąganego kredytu. Zdecydowana większość banków wymaga od kredytobiorcy wkładu własnego, który z reguły wynosi 20%, lecz z możliwością ubezpieczenia brakującego wkładu i uzyskania kredytu do 100% wartości nieruchomości. Pamiętaj! Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą każdy klient chcący uzyskać kredyt hipoteczny w 2014 roku musi posiadać minimum 5% wkładu własnego. Od 2015 roku minimalny wymagany wkład własny wzrasta do 10%, a w następnych latach o 5% w każdym roku, tak by w 2017 roku osiągnąć docelowy poziom 20%.  Niektóre banki do określenia wkładu własnego kredytobiorcy (w %) biorą pod uwagę cenę transakcyjną, zaś inne wartość z przeprowadzonej przez np.: rzeczoznawcę wyceny. 

Przykład: Jeżeli nieruchomość, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu została wyceniona na kwotę 127.000 złotych, cena transakcyjna wynosi 120.000, zaś kwota zaciąganego kredytu to 100.000 złotych, to: 

  • w banku, który będzie brał pod uwagę cenę transakcyjną wkład własny wyniesie: 120.000 – 100.000/120.000 = 16,66%;
  • w banku, który weźmie pod uwagę wartość z wyceny będzie to odpowiednio: 127.000 – 100.000/120.000 = 21,26%.

 Jak widać na powyższym przykładzie, w zależności od tego, którą wartość przyjmuje bank do obliczenia wkładu własnego, obliczona wartość będzie różna. W przypadku wymaganego wkładu własnego na poziomie 20%, w pierwszym przypadku powyższego przykładu, Klient będzie zmuszony do zapłacenia ubezpieczenia brakującego wkładu od wartości różnicy pomiędzy 20% a 16,66%, czyli od 3,34%. Ponadto w wielu bankach wysokość oprocentowania uzależniona jest od dwóch czynników: wartości kredytu oraz wkładu własnego. Im wyższa kwota kredytu oraz wkład własny, tym niższe oprocentowanie. Poziomy progów wkładu własnego to najczęściej 10%, 20%, 30%, 50% i 70%, a więc dla powyższego przykładu sposób jego obliczenia będzie miał również wpływ na wysokość oprocentowania. W terminologii bankowej, zamiast określenia „wkładu własnego” częściej używa się przeciwstawnego sformułowania: LTV (ang. Loan To Value), a jest to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.

Sprawdź ranking kredytów hipotecznych

1
Ocena: %
%RRSO
%OPROCENTOWANIE
%PROWIZJA
PLNKWOTA KREDYTU
OKRES KREDYTOWANIA
2
Kredyt hipoteczny
Ocena: 87%
2,78%RRSO
2,28%OPROCENTOWANIE
0,00%PROWIZJA
4 500 000 PLNKWOTA KREDYTU
35 latOKRES KREDYTOWANIA
3
Kredyt własny kąt hipoteczny
Ocena: 96%
2,86%RRSO
2,45%OPROCENTOWANIE
0,00%PROWIZJA
3 000 000 PLNKWOTA KREDYTU
35 latOKRES KREDYTOWANIA
4
kredyt hipoteczny
Ocena: 90%
2,31%RRSO
2.17%OPROCENTOWANIE
1%%PROWIZJA
3 000 000 PLNKWOTA KREDYTU
30 latOKRES KREDYTOWANIA
5
Kredyt hipoteczny na dobrych warunkach
Ocena: 93%
2,54%RRSO
2,38%OPROCENTOWANIE
0%PROWIZJA
400 000 PLNKWOTA KREDYTU
25 latOKRES KREDYTOWANIA
Rozwiń całą listę